Vizyon&Misyon

Vizyon & Misyon

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde kurumsal yönetimi, sürdürülebilir karlılığı ve güvenilirliği ile uluslararası düzeyde paydaş olunmak istenen, girişimciliği ve yenilikçiliği ile itibar kazanmış öncü bir grup olmaktır.


Misyonumuz
 Milli sermayenin rekabetçi ve sorumluluk sahibi girişimcisi olmanın bilinci ile Evin Grup;

Katma değer oluşturduğu veya oluşturabileceği sektörlerde yer almayı,
 Ürettiği ürün ve hizmetleri kaliteli olarak yurt içinde ve yurt dışında kullanıma sunmayı,
Farklı bakış açıları ve yenilikler sunarak faaliyet gösterdiği sektörlere öncü olmayı,
Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alan bir yaklaşım ile faaliyet göstermeyi,
 Sosyal sorumluluk çalışmaları ile insan ve topluma değer katmayı bir misyon olarak addeder.